Taalonderwijs

Het kijken naar kunst maakt op een toegankelijke manier verhalen los. Zo oefen je op een ontspannen en doeltreffende manier de Nederlandse taal.

Elk kunstwerk dat we bekijken, nodigt uit tot het woorden vinden voor wat je ziet, de taal- en luistervaardigheid te oefenen binnen de groep en daarmee het zelfvertrouwen te vergroten.

Iedereen kijkt anders.

Visual Thinking Strategies biedt door de neutrale methode een veilige omgeving waarin mensen leren respectvol met verschillen om te gaan.

KUNSTAVONTUUR verzorgt sinds 2016 sessies Visual Thinking Strategies (VTS) voor taalonderwijs van Vluchtelingenwerk Brabant.

Primair- en voortgezet onderwijs

Het regelmatig kijken naar kunst met de VTS methode versterkt de culturele competenties die worden gehanteerd als leerlijnen binnen de cultuureducatie voor leerlingen van het primair -en voortgezet onderwijs.

Deze competenties zijn het reflecterend, onderzoekend en creerend vermogen. Met name de eerste twee worden sterk positief ondersteund met de VTS methode, waarin leerlingen worden uitgenodigd onderzoekend te kijken en te reflecteren op eigen en andere waarnemingen.

Jarenlange ervaring en onderzoek hebben aangetoond dat regelmatig kijken naar kunst volgens de VTS-methode een positief effect heeft op het waarnemingsvermogen, kritisch- analytisch denken en taalvaardigheid.

Ook het zelfvertrouwen wordt versterkt.

Het kijken naar kunst is daarnaast een verrijkende beleving; op een speelse, ontspannen en toegankelijke manier leer je verschillende zienswijzen ontdekken, verbreed je je horizon, vergroot je je verbeelding en beeldtaal en biedt het inspiratie voor de andere schoolvakken.