wat is VTS?

Visual Thinking Strategies (VTS) is een op discussie gebaseerde pedagogische methode om naar kunst te kijken en is ontwikkeld voor musea, onderwijs en zorg.

Het leert je in een open gesprek, gestructureerd en met gerichte aandacht voor kunst én elkaar, verschillen en overeenkomsten waar te nemen. Maar bovenal laat het je verwonderd ontdekkingen doen, terwijl je allerlei vaardigheden oefent, die goed van pas komen in deze tijd.

Met VTS leer je op een ontspannen en verrijkende manier te luisteren naar elkaar, respectvol van mening te verschillen en voort te bouwen op elkaar.

Iedereen (vanaf 4 jaar) kan deelnemen aan een VTS gesprek.

Kennis van en ervaring met kijken naar kunst is geen voorwaarde. Wél de wens om stil te staan bij wat je ziet, je te verwonderen en te onderzoeken.

Met VTS oefen je de 21 eeuwse vaardigheden zoals kritisch- en creatief denken, sociale vaardigheden en communiceren en de culturele competenties reflecterend, creerend en vooral het onderzoekend vermogen.

werkwijzeVTS biedt een veilige omgeving waarin mensen leren om respectvol met verschillen om te gaan.

Bij VTS is de gespreksleider geen bron van kennis, maar faciliteert het gesprek volgens een vast patroon.

effecten

Jarenlange ervaring en onderzoek hebben aangetoond, dat regelmatig kijken naar kunst volgens de VTS-methode, een positief effect heeft op het waarnemingsvermogen, kritisch- en creatief denken, taalvaardigheid, luisterhouding, esthetische ontwikkeling en het zelfvertrouwen.

VTS wordt wereldwijd, maar vooral in de VS met succes toegepast op veel (basis)scholen en in musea. Daar zijn ook onderzoeken gedaan naar de effecten van VTS op o.a. leerlingen in het basisonderwijs. Voor onderzoeksresultaten en meer informatie kun je kijken op vtshome.org/

Visual Thinking Strategies is in de jaren 90 ontwikkeld door Philip Yenawine, destijds hoofd educatie van het MOMA in New York, en Abigail Housen, cognitief psycholoog en onderzoeker aan de universiteit van Harvard.